Všeobecné obchodné podmienky

Objednávanie tovaru

Pri objednávaní tovaru vyplníte záväzný objednávací formulár na stránke produktu, ktorý si chcete zakúpiť. Po jeho úspešnom odoslaní Vám príde na Vami zvolenú emailovú adresu potvrdzujúci e-mail, ktorý sumarizuje vašu objednávku. Následne bude objednávka odoslaná do nášho zákazníckeho centra, kde bude vybavená a odoslaná Slovenskou poštou.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na našom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr na nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade, že sa produkty z nášho skladu vypredajú, táto doba sa môže predĺžiť. V takomto prípade, Vás budeme ihneď informovať o termíne dostupnosti daného tovaru (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané produkty odosielame. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie produktov ku Vám Slovenskou poštou. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Spôsob platby

 • platobnou kartou cez bezpečnú platobnú bránu SporoPay
 • formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty
 • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak si faktúru neželáte mať v zásielke, dajte nám prosím vedieť). Ak doklad chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@bioecocool.sk.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Poštovné, balné a manipulačný poplatok v rámci Slovenskej republiky sú 3 EUR, pri objednávke nad 50 EUR je poštovné zadarmo. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania, Vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Ohľadom presnej výšky poštovného do zahraničia Vás budeme informovať po potvrdení Vašej objednávky. Ceny poštovného a balného sú uvedené vrátane DPH. Iné poplatky neúčtujeme.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. V prípade kratšej doby kontaktujeme kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. Bio Eco Cool ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • pri elektronickej platbe ručíme za vrátenie peňazí po prekročení maximálnej uvedenej dodacej doby položiek, ak o to zákazník požiada
 • priloženie daňového dokladu v zásielke, ak si zákazník nepraje jeho iné doručenie

Bio Eco Cool nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte a uveďte detaily Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou po dohode s Vami. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru

Naším cieľom je ponúkať Vám kvalitné a jedinečné produkty pre Vás a Vaše deti. Niekedy sa však môže stať, že produkt, ktorý sme Vám dodali nespĺňa Vaše predstavy. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@bioecocool.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0910 972 253. Neskoršie reklamácie neúplnej zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, na adresu 314 Design s.r.o, Ľudovíta Fullu 9, 841 05 Bratislava, prípadne doručte osobne na túto adresu. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na čo najrýchlejšom riešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30-tich dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode Bio Eco Cool môžete bez udania dôvodu vrátiť do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu 314 Design s.r.o., Ľudovíta Fullu 9, 841 05 Bratislava, prípadne doručte osobne na túto adresu. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom. Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať:

 • poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás, alebo
 • zaslaním sumy, ktorú ste zaplatili za tovar na Vami určený účet do 15-tich dní.

Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • ak je tovar je mechanicky poškodený
 • ak má tovar má známky používania
 • ak tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ktoré boli súčasťou zásielky)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese 314 Design s.r.o., Ľudovíta Fullu 9, Bratislava 84105 alebo e-mailom na info@bioecocool.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 3 EUR.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Prevádzkovateľom internetového obchodu Bio Eco Cool (ďalej len “Obchod”) je 314 Design s.r.o, Ľudovíta Fullu 9, 841 05 Bratislava, IČO 50 250 132. Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme však o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”). Riadime sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov. Pri nákupe v našom internetovom obchode je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, uveďte obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách z Bio Eco Cool na základe Vašich preferencií a produktov, ktoré ste si zakúpili (priemerne raz mesačne). Z nášho pravidelného newslettra sa samozrejme môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti položiek. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát mesačne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s našou činnosťou a považujeme za dôležité Vám ich dať vedieť. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@bioecocool.sk

Zásady používania súborov Cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Súbory cookies nám pomáhajú napríklad:

 • so správnou funkčnosťou a relevenatnosťou našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími komplikáciami;
 • pri zapamätávaní údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať;
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám.

Aké súbory cookie používame:

Súbory cookies používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookies plnia, je možné cookies rozdeliť na:

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookies:

 • Google Analytics (analytické a trackingové cookies)
 • AdWords (trackingové cookies)
 • Facebook (trackingové a konverzné cookies)
 • Twitter (analytické cookies)

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android) odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach Your Online Choices.

Používanie materiálov zo stránky

© 2014-2016 314 Design s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od 314 Design s.r.o. zakázané.